Photos

Kellogg, Idaho Silver Mountain lift Skiier Silver Mountain Miner's Hat Kellogg, Idaho ATV Rally The Trail Motel sign Silver Mountain Snow Hit the slopes Silver Mountain Ski Lift Kellogg, Idaho Skiier